Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2021

Long An sẽ có thêm 4 cụm công nghiệp đi vào hoạt động

Hình ảnh
Theo Sở Công Thương tỉnh Long An, trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh sẽ có thêm 4 cụm công nghiệp dự kiến được đưa vào hoạt động, gồm: Cụm công nghiệp Vinh Khang, Tân Mỹ, Tú Phương và Hiệp Hòa.